De ce este importantă starea de bine a angajaților la birou?

Peste 200 de cercetări științifice cu 275,000 participanți din toată lumea arată că starea de bine subiectivă (cât de bine ni se pare că ne este) duce la succes în aproape toate domeniile, inclusiv muncă, sănătate, prietenie, sociabilitate, creativitate și energie (Achor, S; The Hapiness Advantage).

llllllllllll

Angajații care raportează o stare de bine subiectivă mai mare sunt cei care sunt și mai productivi, performează mai bine în poziții de leadership, au calificative de evaluare a performanței mai mari, o probabilitatea mai mică de a-și lua concediu medical, de a-și da demisia sau de a experimenta epuizarea psihică sau fizică. Și totuși, doar 13% dintre salariaţii din 142 de ţări sunt „angajaţi” în propriile locuri de muncă – adică sunt implicaţi emoţional şi se concentrează pe crearea de valoare pentru organizaţia din care fac parte, în timp ce 63% sunt ”neangajaţi” şi 24% sunt ”dezangajaţi activ” (Gallup, 2014).

oooooooooooo

Salariaţii angajaţi sunt cei care dau viaţă unei organizaţii. Salariaţii dezangajaţi activ – cei care sunt negativişti şi potenţiali ostili propriei organizaţii – continuă să domine salariaţii angajaţi la o rată de aproape 2 la 1. Economia mondială îşi va păstra ritmul rapid de schimbare, astfel încât angajamentul salariaţilor va deveni din ce în ce mai important pentru organizaţiile care doresc să continue să se dezvolte.

kkkkkkkkkkk

Devine vital pentru organizații să fie capabile să-şi îmbunătățească abilitatea de a plasa angajații în rolurile potrivite; de a le recunoaște contribuția; de a le furniza resursele pentru a-și îndeplini munca și, mai ales, de a le crește satisfacția în muncă. Astfel, la rândul lor, angajații vor investi emoțional în locurile lor de muncă. Companiile trebuie să poată să folosească mai bine talentele, abilitățile şi energia propriilor angajaţi. Confruntate cu deficit de talent, companiile ce răspund nevoilor propriilor angajaţi sunt cele mai înclinate să câştige în competiţia pentru talent.

JJJJJJJJJJJJ

De ce aș apela la coaching, consiliere sau consultanța în carieră pentru angajații mei?

În ziua de azi împlinirea prin muncă pare a fi mai degrabă un privilegiu decât un dat. Cu toate acestea, cum tendințele actuale arată că se va munci mai mult, munca reprezentând o mare parte din viaţa noastră, ea ar trebui să poată oferi semnificație, stabilitate, un sens de comunitate şi identitate în viață, existând şi o presiune din ce în ce mai mare din partea angajaților ca munca depusă să se alinieze cu valorile lor personale.

kkkkkkkkkkk

Criza economică din ultimii ani a aruncat o lumină nefavorabilă asupra marilor companii de la care se așteaptă să fie mai responsabile, mai implicate în societate, mai interesate de starea de bine a angajaților săi. Criza a adus de la sine insecuritatea locului de muncă și o incertitudine mai mare, mai multă muncă, nevoia unei viteze de reacție foarte mare. Adesea, angajații se simt copleșiți.

ddddddddddd

Companiile pot încuraja un mediu de lucru pozitiv, relaxat, flexibil. Autonomia, competența, relații sociale benefice și existența unui scop sunt promotorii motivației umane – astfel, acele companii care își încurajează angajații și le permit să se implice în activități care să sprijine împlinirea acestor nevoi umane fundamentale au numai de câștigat.

dddddddddd

Consilierea sau „coaching-ul” în carieră, training-urile relevante pentru angajați și munca acestora sau crearea unui mai bun echilibru între munca plătită și restul activităților personale sunt câteva dintre demersurile pe care o companie le poate iniția.

dddddddddd

Training-urile din sfera dezvoltării carierei pe parcursul fiecărei etape de muncă pot avea efecte foarte bune asupra productivității angajaților și implicit a rezultatelor în afaceri, atât timp cât:

  • au potențialul de a crește starea de bine a angajaților,
  • pot oferi strategii de ușurare și eficientizare a muncii sau de creștere a relevanței și semnificației acesteia pentru angajat

kkkkkkkkkk

Oferirea posibilității de a participa la sesiuni individuale de coaching sau consilierea carierei, în cadrul orelor de program, poate duce la o mai bună gestionare a stresului sau la dezamorsarea eventualelor conflicte ce pot apărea pe parcursul unei zile de lucru.

jjjjjjjjj

Construirea unor medii și locuri de muncă stimulante și echitabile va deveni mai importantă ca oricând, cu atât mai mult cu cât dezangajarea activă are un extraordinar impact negativ asupra economiilor lumii. Gallup estimează, spre exemplu, că pentru U.S., dezangajarea activă costă între 450$ și 550$ miliarde pe an.  În Germania, această cifră variază între 112 € și 138 € miliarde pe an. Iar în UK, cifra variază între 52 Ł și 70 Ł miliarde pe an. (Gallup, 2014).

JJJJJJJJJJJJJJJ